Metropolis Series#3

1大田区西蒲田#1|Ota-ku Nishikamata#1|Tokyo, 2010
2港区新橋#1|Minato-ku Shinbashi#1 |Tokyo, 2020
3渋谷区桜丘町#3|Shibuya-ku Sakuragaokacho#3|Tokyo, 2021
4新宿区四谷三栄町#1|Shinjuku-ku Yotsuya Saneicho#1|Tokyo, 2022