Tokyo 23-ku, Series#2, 2009 –

01 台東区小島#1|Taito-ku Kojima#1|Tokyo, 2009
02 千代田区神田和泉町#1|Chiyoda-ku Kandaizumicho#1|Tokyo, 2013
03 大田区西蒲田#1|Ota-ku Nishikamata#1|Tokyo, 2010
04 台東区松が谷#1|Taito-ku Matsugaya#1|Tokyo, 2019

「Series#1」より視点が低く、目の前の建物に接近しています。