Metropolis Series#5

1中央区八丁堀#1|Chuo-ku Hatchobori#1|Tokyo, 2010
2中央区新川#1|Chuo-ku Shinkawa#1|Tokyo, 2013
3港区芝浦#1|Minato-ku Shibaura#1|Tokyo, 2014
4江東区毛利#1|Koto-ku Mori#1|Tokyo, 2016